Titulka


 

Základná škola v Hontianskych Tesároch a Materská škola v Hontianskych Tesároch boli do 1. septembra 2011 školami bez právnej subjektivity. Dňa 1. septembra 2011 vznikol zlúčením týchto škôl nový právny subjekt ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU.


 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari.


 

Neviem, či si to ešte pamätáte, ale zápis do prvého ročníka je pre každého predškoláka významným a veľkým dňom. Nie jeden prichádza k zápisu s obavami, ba dokonca so slzami v očiach.


 

Ku koncu školského roka sme sa rozhodli spríjemniť si posledné dni v škole trochu netradične - opekačkou na školskom dvore. Počasie nám vyšlo a nič nebránilo tomu, aby sme si užili pekný deň.


 

30. júna sme sa všetci zišli na školskom dvore, aby sme slávnostne ukončili tento školský rok a rozlúčili sa s našimi štvrtákmi. Po príhovore pani riaditeľky Spišiakovej sme predniesli zopár básní, piesní a tanček.


Webicon