Titulka


 

Základná škola v Hontianskych Tesároch a Materská škola v Hontianskych Tesároch boli do 1. septembra 2011 školami bez právnej subjektivity. Dňa 1. septembra 2011 vznikol zlúčením týchto škôl nový právny subjekt ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU.


 

27. januára k nám zavítali Alek a Oliver z Banskej Bystrice, aby nás vychovali koncertom. Aj keď to znie tak vážne, bolo to veľmi veselé, ale aj poučné.


 

Pani starostka a tety z OcÚ nás ani tento rok nesklamali a priviedli k nám do kultúrneho domu Mikuláša. Spolu s ním prišli aj herci z Bábkového divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice, ktorí si pre nás pripravili poučnú rozprávkovú hru.


 

Ani sme nezbadali a je tu december! Pomaly sa začína najkrajšie obdobie v roku, a keďže sa na Vianoce veľmi, veľmi tešíme, chceme sa na ne aj poriadne pripraviť. S deťmi z Hudobno-dramatického krúžku IMA si pripravujeme program na Vianočnú besiedku, ktorý sa bude niesť v duchu slovenských ľudových tradícií.


 

Pre seniorov sme so žiakmi z Hudobno-dramatického krúžku IMA pripravili nielen pestrý program, ale aj malé darčeky v podobe papierových čajníkov naplnených čajovými vrecúškami.


Webicon