Titulka


 

http://skolaht.edupage.org


 

Základná škola v Hontianskych Tesároch a Materská škola v Hontianskych Tesároch boli do 1. septembra 2011 školami bez právnej subjektivity. Dňa 1. septembra 2011 vznikol zlúčením týchto škôl nový právny subjekt ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU.


 

Pre naše mamičky, staré mamy, krstné mamy aj tety sme si prichystali krátky kultúrny program s básničkami, pesničkami a tančekmi. Chceli sme sa tak poďakovať najmä našim mamičkám za ich lásku a starostlivosť, ktorou nás každý deň zahŕňajú.


 

Na oslavu Dňa Zeme sme zvolili tradičnú a osvedčenú aktivitu - vyčistenie našej obce od plastov, papierikov a iných odpadkov. Okrem toho sme sa spoločne porozprávali o nutnosti ochrany životného prostredia a o možných dôsledkoch znečisťovania našej planéty.


 

Opäť k nám zavítali naši dobrí kamaráti Alek a Oliver z Banskej Bystrice. Keďže si ešte pamätáme ich minulé vystúpenie u nás, tešili sme sa na nich už od pondelka. Naše očakávania veru ani tento raz nesklamali.


Webicon