Titulka


 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Od septembra 2013 je naša materská škola zapojená do národného projektu MRK 2- Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupńa školskej sústavy.


 

V piatok 14. februára konečne prišiel deň, na ktorý sme sa už dlhšie pripravovali a tešili.


 

20. decembra sme okrem darčeku od Mikuláša dostali ešte jeden darček navyše. Pripravili ho pre nás deti zo ZŠ v Hontianskych Nemciach.


 

Na Vianoce chce mať každý krásne vyzdobený dom, zaobstarať si nové vianočné ozdoby a nakúpiť darčeky pre svojich blízkych. Aj preto ľudia navštevujú vianočné trhy.


 

Neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia je pre nás roznášanie vianočných oblátok v našej obci. Tento krásny zvyk sme nevynechali ani tento rok.


Webicon