Titulka


 

V piatok 15. novembra sme aj my prejavili úctu ku všetkým starším ľuďom v našej obci.


 

V sobotu 12. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili súťažno-zábavného podujatia Gulášmajster 2013.


 

Nový školský rok začneme v pondelok 3. septembra 2012 o 8.00. Tešíme sa na všetkých žiakov!


 

A opäť prišiel  vytúžený posledný školský deň a začiatok letných prázdnin. Stretli sme sa na školskom dvore, aby sme odmenili našich žiakov za ich polročnú, aj celoročnú prácu.


 

Vo štvrtok 28.6. nás navštívilo Divadielko Včielka a veselý ujo s Gašparkom nám zahrali rozprávku O rybárovi a morskej víle. Naši žiaci si mohli odniesť ponaučenie, že lakomosť a chamtivosť sa v živote nevypláca.


Webicon