Titulka


 

20. dcembra konečne prišiel deň, na ktorý sme tak netrpezlivo čakali!


 

Aj keď sme svojím vystúpením v kultúrnom dome potešili mnohých, predsa len sa našli takí, ktorí nemohli prísť. Preto sme sa s básničkami, pesničkami a malým darčekom vybrali za nimi.


 

Vo štvrtok 28. novembra k nám zavítalo bábkové divadlo s predstavením Hugo a jeho sladkosti.


 

V piatok 15. novembra sme aj my prejavili úctu ku všetkým starším ľuďom v našej obci.


 

V sobotu 12. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili súťažno-zábavného podujatia Gulášmajster 2013.


Webicon