Titulka


 

Ani sme nezbadali a je tu december! Pomaly sa začína najkrajšie obdobie v roku, a keďže sa na Vianoce veľmi, veľmi tešíme, chceme sa na ne aj poriadne pripraviť. S deťmi z Hudobno-dramatického krúžku IMA si pripravujeme program na Vianočnú besiedku, ktorý sa bude niesť v duchu slovenských ľudových tradícií.


 

Pre seniorov sme so žiakmi z Hudobno-dramatického krúžku IMA pripravili nielen pestrý program, ale aj malé darčeky v podobe papierových čajníkov naplnených čajovými vrecúškami.


 

Tohoročnú súťaž o najlepšieho majstra kuchára sprevádzalo studené počasie. Preto prepáčime aj našim žiakom, že ich účasť nebola taká hojná ako po minulé roky.


 

Po letných prázdninách sme sa v septembri znovu stretli v škole. Pre nepriaznivé počasie sme tento raz museli školský rok otvoriť v interiéri ZŠ. Aj napriek tomu začíname nový školský rok s úsmevom na tvári, plní elánu do ďalšej práce.


 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari.


Webicon