Titulka


 

Slniečko krásne svietilo a nás hrialo pri srdiečku, že je tu 5. ročník kulinárskej súťaže vo varení gulášu Gulášmajster 2010. Deti sa na tento deň veľmi tešili, lebo si zaspievali hymnu spolu s pani učiteľkou Mrázikovou, ktorá je autorkou textu aj hudby.


 

 


 

smiley2.septembra 2010 sa opäť otvorila brána našej školy a  nový školský rok sme  začali na školskom dvore. Pani riaditeľka privítala v prvom rade všetkých žiakov, oddýchnutých po letných prázdninách, hlavne našich nových žiakov - prváčikov, ktorí dostali tašku  prekvapenia.


 

Veľkonočným vinšom sme pozdravili všetkých občanov obce Hontianske Tesáre a Dvorníky prostredníctvom miestneho rozhlasu. Žiačky našej školy zaspievali veselé ľudové piesne a popriali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.


 

Dňa 31.marca 2010 sme boli na návšteve v miestnej knižnici. Pani knihovníčka nás privítala, oboznámila s prácou v knižnici, poučila o tom, ako máme zaobchádzať s knihami, prečítala zaujímavosti o vtákoch, pretože 1.apríl je  Deň vtákov. Žiaci mali možnosť poprezerať si detskú časť knižnice, podľa záujmu sa do knižnice zaregistrovať. Za pozornosť a aktivitu dostali sladkú odmenu.


Webicon