Titulka


 

Beseda so spisovateľom


 

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronicke

j sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Prečo ho používame?


 

V piatok 12. februára 2010  o 10.00 sa naši žiaci premenili na rozprávkové bytosti.Stali sa z nich princezné, čarodejnice, cigánky, strašidielka, piráti, pavúči muži, čerti a iné rôzne zvieratká. Karneval otvorila pani riaditeľka a privítala pána starostu, pani učiteľky a detičky z mateskej školy. Všetky masky sa nám pekne predstavili a urobili karnevalovú prehliadku.


 
Čo všetko by mal vedieť budúci prváčik?
  • samostatne sa obliecť a obuť / aj pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky /
  • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
  • správne vyslovovať všetky hlásky
  • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
  • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
  • poznať farby: žltú, červenú, zelenú, modrú, hnedú, čiernu

 

Dňa 9.decembra 2009 sme mali v škole vianočnú besiedku, kde si žiaci zaspievali piesne o zime, o Mikulášovi, o Vianociach. Žiaci ŠK nám zahrali scénku o snehových vločkách, žiačky prvého, druhého a tretieho ročníka nám zatancovali moderný tanček a žiaci špeciálnych tried nám zaspievali vianočné koledy. Pani učiteľka Mráziková celý program obohatila hrou na gitare.


Webicon