Titulka


 

smiley2.septembra 2010 sa opäť otvorila brána našej školy a  nový školský rok sme  začali na školskom dvore. Pani riaditeľka privítala v prvom rade všetkých žiakov, oddýchnutých po letných prázdninách, hlavne našich nových žiakov - prváčikov, ktorí dostali tašku  prekvapenia.


 

Veľkonočným vinšom sme pozdravili všetkých občanov obce Hontianske Tesáre a Dvorníky prostredníctvom miestneho rozhlasu. Žiačky našej školy zaspievali veselé ľudové piesne a popriali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.


 

Dňa 31.marca 2010 sme boli na návšteve v miestnej knižnici. Pani knihovníčka nás privítala, oboznámila s prácou v knižnici, poučila o tom, ako máme zaobchádzať s knihami, prečítala zaujímavosti o vtákoch, pretože 1.apríl je  Deň vtákov. Žiaci mali možnosť poprezerať si detskú časť knižnice, podľa záujmu sa do knižnice zaregistrovať. Za pozornosť a aktivitu dostali sladkú odmenu.


 

Beseda so spisovateľom


 

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu.

Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronicke

j sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Prečo ho používame?


Webicon