Titulka


 

Žiaci druhého a štvrhého ročníka spolu s deťmi z materskej školy pripravili pekný program a vystúpili v kultúrnom dome. Básne a piesne boli venované našim starším občanom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vytúpenie bolo 5. novembra 2009 spojené s posedením členov Klubu dôchodcov v Hontianskych Tesároch. Žiakov ZŠ pripravila p.


 
  • Ak žije dieťa v karhaní, naučí sa odsudzovať!
  • Ak žije dieťa v nepriateľstve, naučí sa útočiť! 
  • Ak žije dieťa s hanbou, naučí sa vyhýbavosti!

  • Ale ak žije dieťa v povzbudzovaní, naučí sa sebadôvere!
  • Ak žije dieťa v tolerancii, naučí sa trpezlivosti!

Webicon