Titulka


 

Celý týždeň sme sa nevedeli dočkať, kedy už konečne bude piatok. V piatok máme totiž karneval! A to znamená, že bude perfektná zábava!


 

V stredu 11. februára k nám zavítal ujo Budinský z Očovej, aby nám ukázal rôzne hudobné nástroje. Bolo to naozaj zaujímavé, pretože ujo Budinský nám na všetkých nástrojoch aj zahral.


 

V posledný deň školského vyučovania v tomto kalendárnom roku bolo v našej škole veru veselo.


 

Nie, to nie je známa poviedka Martina Kukučína, aj keď tá má naozaj svoje čaro. Ale svoje čaro má aj náš zvyk roznášať po dedinách vianočné oblátky.


 

V sobotu 13. decembra sme prezentovali výrobky žiakov našej školy na vianočných trhoch v kultúrnom dome.


Webicon