Titulka


 

Vďaka nápadu a usilovnosti sociálnych pracovníčok obce sme sa tento rok mohli pozrieť do Topoľčianok. Videli sme veľa krásnych koní, o ktorých nám porozprávala teta sprievodkyňa.


 

Nový školský rok tradične slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. A. Spišiaková. Privítala všetkých žiakov, rodičov, pani starostku a zamestnancov OcÚ aj zamestnancov našej školy.


 

27. júna sa presne o 8.00 na našom školskom dvore rozozneli tóny slovenskej hymny, čo bolo neklamným znakom toho, že tento školský rok sa pre nás definitívne končí.


 

Keďže známky sú už uzavreté, učebnice odovzdané a v škole sa už neučíme, musia pre nás pani učiteľky vymýšľať rôzne aktivity, aby to s nami do konca školského roka dajako vydržali. 


 

V utorok 24. júna sme navštívili Dopravné ihrisko v Krupine. Zopakovali sme si pravidlá cestnej premávky, ktoré musia dodržiavať cyklisti a chodci, oprášili sme svoje znalosti dopravných značiek, venovali sme sa svetlám na semaforoch. Nabicyklovali sme sa dosýta, niektorí už ani nevládali!


Webicon