Titulka


 

Od OcÚ sme aj tento rok dostali predčasný vianočný darček v podobe bábkového divadla. Tentokrát nás prišiel navštíviť Havo Slavo so svojimi kamarátmi. Mali sme možnosť sledovať príbeh o zvedavosti, tvrdohlavosti a neposlušnosti, ale aj o poučení a priateľstve.


 

Dnes k nám do školy zavítalo bábkové divadlo. Videli sme poučný príbeh o tom, čo sa nám môže prihodiť, ak spyšnieme a nebudeme si vážiť svojich priateľov.


 

Aj tento rok sme si uctili starších obyvateľov našej obce. Pripravili sme si pre nich krátke pásmo básničiek s pesničkou a tančekom. Dúfame, že náš program všetkých zaujal a všetkým sa páčil.


 

Vďaka nápadu a usilovnosti sociálnych pracovníčok obce sme sa tento rok mohli pozrieť do Topoľčianok. Videli sme veľa krásnych koní, o ktorých nám porozprávala teta sprievodkyňa.


 

Nový školský rok tradične slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. A. Spišiaková. Privítala všetkých žiakov, rodičov, pani starostku a zamestnancov OcÚ aj zamestnancov našej školy.


Webicon