Titulka


 

Tieto dva významné dni si v našej škole každoročne pripomíname. Na vyučovaní riešime rôzne úlohy s danou tematikou, vyhľadávame informácie v knihách, časopisoch a na internete, v skupinách pripravujeme vlastný projekt a jeho prezentáciu.


 

Všetci sme sa už veľmi tešili! Usilovali sme sa, aby sme v škole nemali nijaký problém so správaním, pretože pani učiteľky povedali, že na výlet budú môcť ísť iba tí, čo sa vedia slušne správať.


 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Od septembra 2013 je naša materská škola zapojená do národného projektu MRK 2- Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupńa školskej sústavy.


 

V piatok 14. februára konečne prišiel deň, na ktorý sme sa už dlhšie pripravovali a tešili.


 

20. decembra sme okrem darčeku od Mikuláša dostali ešte jeden darček navyše. Pripravili ho pre nás deti zo ZŠ v Hontianskych Nemciach.


Webicon