Titulka


 

Každý rok sa na tento deň veľmi tešíme! Veď, kto by sa netešil? Neučíme sa, celý deň sa hráme, súťažíme a dostávame malé darčeky a sladké odmeny. Tento rok si pre nás pani učiteľky pripravili celodennú súťaž v skupinách.


 

Vo štvrtok 22. mája k nám zavítala teta Gemerská so svojím bábkovým divadlom. Tentoraz mala pre nás pripravenú rozprávku o tom, ako si medvedík v lese hľadal kamarátov.


 

Všetky mamy na svete ľúbia svoje deti a všetky deti ľúbia svoje mamy. A keďže aj my máme radi tie svoje mamičky, pripravli sme si pre ne ako poďakovanie ku Dňu matiek krátke pásmo básničiek a pesničiek. Deti z hudobno-dramatického krúžku IMA nacvičili s pani učiteľkou Terezkou tanček Lambadu.


 

Tieto dva významné dni si v našej škole každoročne pripomíname. Na vyučovaní riešime rôzne úlohy s danou tematikou, vyhľadávame informácie v knihách, časopisoch a na internete, v skupinách pripravujeme vlastný projekt a jeho prezentáciu.


 

Všetci sme sa už veľmi tešili! Usilovali sme sa, aby sme v škole nemali nijaký problém so správaním, pretože pani učiteľky povedali, že na výlet budú môcť ísť iba tí, čo sa vedia slušne správať.


Webicon