Deň matiek


 

Všetky mamy na svete ľúbia svoje deti a všetky deti ľúbia svoje mamy. A keďže aj my máme radi tie svoje mamičky, pripravli sme si pre ne ako poďakovanie ku Dňu matiek krátke pásmo básničiek a pesničiek. Deti z hudobno-dramatického krúžku IMA nacvičili s pani učiteľkou Terezkou tanček Lambadu.

Okrem mamičiek, oteckov a súrodencov sa na nás prišli pozrieť aj škôlkari, pani starostka a tety z OcÚ. Mamičkám sme odovzdali malé darčeky vlastnej výroby. Nakoniec sme si všetci spoločne zatancovali.


Webicon