Deň Zeme


 

Na oslavu Dňa Zeme sme zvolili tradičnú a osvedčenú aktivitu - vyčistenie našej obce od plastov, papierikov a iných odpadkov. Okrem toho sme sa spoločne porozprávali o nutnosti ochrany životného prostredia a o možných dôsledkoch znečisťovania našej planéty.

Zhodli sme sa na tom, že začať by mal každý od seba a svojím konaním tak prispieť k znižovaniu hromadenia odpadkov a iných pre životné prostredie nebezpečných látok. A tak sme si vyhrnuli rukávy, natiahli rukavice a vybrali sme sa skrášliť naše životné prostredie.


Webicon