Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátum Zmluvný partnerikona zoradenia IČO Čiastka
Faktúry 9/2016 faktúra 9/2016 30.09.2016 ? ? ?
Faktúry 12/2016 faktúra 12/2016 31.12.2016 ? ? ?
Faktúry 10/2016 faktúra 10/2016 31.10.2016 ? ? ?
Faktúry 11/2016 faktúra 11/2016 30.11.2016 ? ? ?
Faktúry 1/2017 faktúra 1/2017 31.01.2017 ? ? ?
Faktúry 2/2017 faktúra 2/2017 28.02.2017 ? ? ?
Faktúry 4/2017 faktúra 4/2017 03.05.2017 ? ? ?
Faktúry 5/2017 faktúra 5/2017 03.06.2017 ? ? ?
Faktúry 6/2017 faktúra 6/2017 03.07.2017 ? ? ?
Faktúry 7/2017 faktúra 7/2017 03.08.2017 ? ? ?
Faktúry 3/2017 faktúra 3/2017 31.03.2017 ? ? ?
Faktúry 8/2017 faktúra 8/2017 31.08.2017 ? ? ?
Faktúry 9/2017 faktúra 9/2017 07.10.2017 ? ? ?
Faktúry 10/2017 faktúra 10/2017 31.10.2017 ? ? ?
Faktúry 11/2017 faktúra 11/2017 30.11.2017 ? ? ?
Faktúry 12/2017 faktúra 12/2017 31.12.2017 ? ? ?
Faktúry 1/2018 faktúra 3/2018 02.02.2018 ? ? ?
Faktúry 2/2018 faktúra 2/2018 02.03.2018 ? ? ?
Faktúry 3/2018 faktúra 3/2018 02.04.2018 ? ? ?
Kúpna zmluva zmluva 2/2012 02.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 €
Dodávka potravín faktúra 17/2011 26.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 35760532 87,16 €
Dodávka potravín faktúra 8/2011 12.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 35760532 72,80 €
Rámcová kúpna zmluva zmluva 5/2012 24.02.2012 Ávia Dióši s.r.o. 46423451 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 4/2011 19.09.2011 AXA d.d.s., a.s. 35968079 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 2/2011 01.09.2011 AXA d.d.s., a.s. 35977540 ?
Knihy faktúra 5/2012 10.02.2012 Beyond Media, s.r.o. 36737895 39,29 €
Kúpna zmluva zmluva 1/2011 30.08.2011 CHRIEN spol s r. o. 36008338 ?
Dodávka potravín faktúra 9/2011 10.01.2012 CHRIEN spol s r. o. 36008338 86,38 €
Dodávka potravín faktúra 12/2011 17.01.2012 CHRIEN spol s r. o. 36008338 49,93 €
Dodávka potravín faktúra 18/2011 24.01.2012 CHRIEN spol s r. o. 36008338 44,06 €
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zmluva 1/2012 02.01.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 169021 0,00 €
Zmluva o spolupráci zmluva 1/2015 25.05.2015 GASTRONOMY SHOP s.r.o. 44773690 0,00 €
Dodávka zeleniny faktúra 6/2011 10.01.2012 Hronfruct Levice, a.s. 500135 77,10 €
Dodávka zeleniny a ovocia faktúra 11/2011 17.01.2012 Hronfruct Levice, a.s. 500135 37,20 €
Dodávka zeleniny a ovocia faktúra 14/2011 24.01.2012 Hronfruct Levice, a.s. 500135 60,31 €
Kúpna zmluva zmluva 3/2011 01.09.2011 Hronfruct Levice, a.s. 500135 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 6/2011 29.09.2011 ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 0,00 €
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazeného tovaru a potravín zmluva 5/2016 07.09.2016 INMEDIA, spol. s r.o. ? ?
Rámcová kúpna zmluva zmluva 7/2012 09.05.2012 KERAMIK STUDIO, spol. s r.o. 36536458 0,00 €
Učebné pomôcky faktúra 3/2012 07.02.2012 Legal Soft s.r.o. 44854056 191,50 €
Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov zmluva 1/2016 17.02.2016 Limas s.r.o. 36052442 0,00 €
Rámcová kúpna zmluva zmluva 9/2012 09.10.2012 Lýdia Jasenská 34688285 0,00 €
Knihy faktúra 7/2012 15.02.2012 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 25,72 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov faktúra 7/2011 10.01.2012 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 44,94 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov faktúra 13/2011 17.01.2012 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 71,03 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov faktúra 15/2011 24.01.2012 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 22,69 €
Kúpna zmluva zmluva 11/2011 30.12.2011 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 0,00 €
Elektroinštalačný materiál faktúra 1/2012 31.01.2012 MB COM s.r.o. 36044920 5,00 €
Dodávka interaktívnej techniky faktúra 2/2011 22.12.2011 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 900,00 €
Dodávka interaktívnej techniky faktúra 1/2011 22.12.2011 MB TECH BB s.r.o. 36622524 881,02 €

Webicon