Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátum Zmluvný partner IČO Čiastkaikona zoradenia
Zamestnávateľská zmluva zmluva 2/2011 01.09.2011 AXA d.d.s., a.s. 35977540 ?
Kúpna zmluva zmluva 1/2011 30.08.2011 CHRIEN spol s r. o. 36008338 ?
Faktúry 9/2016 faktúra 9/2016 30.09.2016 ? ? ?
Zmluva na výkon služieb pracovnej zdravotnej služby zmluva 1/2014 02.09.2014 RUKOV ? ?
Zmluva o vývoze triedeného odpadu zmluva 3/2016 01.07.2016 Združenie Hont spol. s r.o. ? ?
Zmluva o poskytnutí služby - Pevný internet DSL zmluva 4/2016 24.08.2016 Orange Slovensko, a.s. ? ?
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazeného tovaru a potravín zmluva 5/2016 07.09.2016 INMEDIA, spol. s r.o. ? ?
Faktúry 12/2016 faktúra 12/2016 31.12.2016 ? ? ?
Faktúry 10/2016 faktúra 10/2016 31.10.2016 ? ? ?
Faktúry 11/2016 faktúra 11/2016 30.11.2016 ? ? ?
Zmluva o likvidácii kuchynského odpadu zmluva 3/2015 01.07.2015 Pavel Kohút ? ?
Faktúry 1/2017 faktúra 1/2017 31.01.2017 ? ? ?
Faktúry 2/2017 faktúra 2/2017 28.02.2017 ? ? ?
Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny zmluva 1/2017 16.05.2017 Valman, s.r.o. 44473761 ?
Faktúry 4/2017 faktúra 4/2017 03.05.2017 ? ? ?
Faktúry 5/2017 faktúra 5/2017 03.06.2017 ? ? ?
Faktúry 6/2017 faktúra 6/2017 03.07.2017 ? ? ?
Faktúry 7/2017 faktúra 7/2017 03.08.2017 ? ? ?
Faktúry 3/2017 faktúra 3/2017 31.03.2017 ? ? ?
Faktúry 8/2017 faktúra 8/2017 31.08.2017 ? ? ?
Faktúry 9/2017 faktúra 9/2017 07.10.2017 ? ? ?
Faktúry 10/2017 faktúra 10/2017 31.10.2017 ? ? ?
Faktúry 11/2017 faktúra 11/2017 30.11.2017 ? ? ?
Faktúry 12/2017 faktúra 12/2017 31.12.2017 ? ? ?
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby zmluva 2/2018 20.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 ?
Kúpna zmluva na dodoávky ovocia a zeleniny zmluva 1/2018 09.03.2018 Valman, s.r.o. 44473761 ?
Faktúry 1/2018 faktúra 3/2018 02.02.2018 ? ? ?
Faktúry 2/2018 faktúra 2/2018 02.03.2018 ? ? ?
Faktúry 3/2018 faktúra 3/2018 02.04.2018 ? ? ?
Faktúry 4/2018 faktúra 4/2018 30.04.2018 ? ? ?
Faktúry 5/2018 faktúra 5/2018 01.06.2018 ? ? ?
Faktúry 6/2018 faktúra 6/2018 01.07.2018 ? ? ?
Faktúry 7/2018 faktúra 7/2018 01.08.2018 ? ? ?
Faktúry 8/2018 faktúra 8/2018 01.09.2018 ? ? ?
Faktúry 9/2018 faktúra 9/2018 01.10.2018 ? ? ?
Faktúry 10/2018 faktúra 10/2018 01.11.2018 ? ? ?
Faktúry 11/2018 faktúra 11/2018 01.12.2018 ? ? ?
Faktúry 12/2018 faktúra 12/2018 02.01.2019 ? ? ?
Zmluva o vykonávaní služieb zmluva 1/2019 01.04.2019 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 ?
Licenčná zmluva zmluva 2/2013 08.08.2013 MADE spol. s r. o. 36041688 ?
Zamestnávateľská zmluva zmluva 6/2011 29.09.2011 ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 4/2011 19.09.2011 AXA d.d.s., a.s. 35968079 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 2/2012 02.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 7/2011 30.09.2011 Stabilita, d.d.s., a.s. 36718556 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 5/2011 22.09.2011 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 0,00 €
Zmluva o pripojení zmluva 9/2011 13.10.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 €
Zmluva o vykonávaní služieb zmluva 8/2011 10.10.2011 Rudolf Kováčik - RUKOV 43205593 0,00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zmluva 3/2012 01.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 €
Zmluva o poskytovaní služieb zmluva 10/2011 01.11.2011 Peter Kováč 40541002 0,00 €
Rámcová kúpna zmluva zmluva 5/2012 24.02.2012 Ávia Dióši s.r.o. 46423451 0,00 €

Webicon