Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typikona zoradenia Číslo Dátum Zmluvný partner IČO Čiastka
Zamestnávateľská zmluva zmluva 6/2011 29.09.2011 ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 4/2011 19.09.2011 AXA d.d.s., a.s. 35968079 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 2/2012 02.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 €
Zamestnávateľská zmluva zmluva 2/2011 01.09.2011 AXA d.d.s., a.s. 35977540 ?
Kúpna zmluva zmluva 1/2011 30.08.2011 CHRIEN spol s r. o. 36008338 ?
Zamestnávateľská zmluva zmluva 7/2011 30.09.2011 Stabilita, d.d.s., a.s. 36718556 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 5/2011 22.09.2011 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 0,00 €
Zmluva o pripojení zmluva 9/2011 13.10.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 €
Zmluva o vykonávaní služieb zmluva 8/2011 10.10.2011 Rudolf Kováčik - RUKOV 43205593 0,00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zmluva 3/2012 01.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 4/2012 01.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,90 €
Zmluva o poskytovaní služieb zmluva 10/2011 01.11.2011 Peter Kováč 40541002 0,00 €
Rámcová kúpna zmluva zmluva 5/2012 24.02.2012 Ávia Dióši s.r.o. 46423451 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 3/2011 01.09.2011 Hronfruct Levice, a.s. 500135 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 11/2011 30.12.2011 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 0,00 €
Zmluva o poskytovaní technickej služby zmluva 6/2012 30.03.2012 SecuTec Slovakia s.r.o. 46182543 0,00 €
Rámcová kúpna zmluva zmluva 7/2012 09.05.2012 KERAMIK STUDIO, spol. s r.o. 36536458 0,00 €
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach zmluva 1/2012 02.01.2012 COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 169021 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 8/2012 08.06.2012 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 0,00 €
Rámcová kúpna zmluva zmluva 9/2012 09.10.2012 Lýdia Jasenská 34688285 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 1/2013 03.09.2013 Valman, s.r.o. 44473761 0,00 €
Zmluva o spolupráci zmluva 1/2015 25.05.2015 GASTRONOMY SHOP s.r.o. 44773690 0,00 €
Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia zmluva 2/2015 27.05.2015 Valman, s. r. o. 44473761 0,00 €
Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov zmluva 1/2016 17.02.2016 Limas s.r.o. 36052442 0,00 €
Kúpna zmluva zmluva 2/2016 19.05.2016 Valman, s.r.o. 44473761 0,00 €
Zmluva na výkon služieb pracovnej zdravotnej služby zmluva 1/2014 02.09.2014 RUKOV ? ?
Zmluva o vývoze triedeného odpadu zmluva 3/2016 01.07.2016 Združenie Hont spol. s r.o. ? ?
Zmluva o poskytnutí služby - Pevný internet DSL zmluva 4/2016 24.08.2016 Orange Slovensko, a.s. ? ?
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazeného tovaru a potravín zmluva 5/2016 07.09.2016 INMEDIA, spol. s r.o. ? ?
Zmluva o likvidácii kuchynského odpadu zmluva 3/2015 01.07.2015 Pavel Kohút ? ?
Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny zmluva 1/2017 16.05.2017 Valman, s.r.o. 44473761 ?
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby zmluva 2/2018 20.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 ?
Kúpna zmluva na dodoávky ovocia a zeleniny zmluva 1/2018 09.03.2018 Valman, s.r.o. 44473761 ?
Zmluva o vykonávaní služieb zmluva 1/2019 01.04.2019 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 ?
Licenčná zmluva zmluva 2/2013 08.08.2013 MADE spol. s r. o. 36041688 ?
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov faktúra 7/2011 10.01.2012 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 44,94 €
Dodávka zeleniny faktúra 6/2011 10.01.2012 Hronfruct Levice, a.s. 500135 77,10 €
Dodávka potravín faktúra 9/2011 10.01.2012 CHRIEN spol s r. o. 36008338 86,38 €
Služby pevnej siete faktúra 5/2011 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,44 €
Služby pevnej siete faktúra 4/2011 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 €
Služby pevnej siete faktúra 3/2011 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,37 €
Dodávka zeleniny a ovocia faktúra 11/2011 17.01.2012 Hronfruct Levice, a.s. 500135 37,20 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov faktúra 13/2011 17.01.2012 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 71,03 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov faktúra 15/2011 24.01.2012 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 36052442 22,69 €
Dodávka zeleniny a ovocia faktúra 14/2011 24.01.2012 Hronfruct Levice, a.s. 500135 60,31 €
Dodávka potravín faktúra 12/2011 17.01.2012 CHRIEN spol s r. o. 36008338 49,93 €
Dodávka potravín faktúra 17/2011 26.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 35760532 87,16 €
Dodávka potravín faktúra 18/2011 24.01.2012 CHRIEN spol s r. o. 36008338 44,06 €
Dodávka potravín faktúra 16/2011 23.01.2012 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 29,02 €
Dodávka interaktívnej techniky faktúra 2/2011 22.12.2011 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 900,00 €

Webicon