Medzinárodný deň detí v našej škole


 

Každý rok sa na tento deň veľmi tešíme! Veď, kto by sa netešil? Neučíme sa, celý deň sa hráme, súťažíme a dostávame malé darčeky a sladké odmeny. Tento rok si pre nás pani učiteľky pripravili celodennú súťaž v skupinách. Ráno nás rozdelili tak, aby každá skupina mala rovnaké šance. Aby sme nezabudli, do ktorej skupiny patríme, vybrali sme si farbu skupiny a označili sme sa farebnými lístkami.

Súťažné disciplíny boli pestré. Mohli sme ukázať svoju šikovnosť vo vlastivede, slovenčine, telesnej, hudobnej a výtvarnej výchove, no hlavnú úlohu hrala naša fantázia, vynaliezavosť a obratnosť. Za každú úlohu sme získali body, ktoré pani učiteľky svedomito zapisovali do tabuľky.

Vieme, že víťaz môže byť vždy len jeden a bolo to tak aj teraz. Vyhrať mohla iba jedna skupina. Ale vôbec nás to nemrzelo. Hlavne, že bola celý deň poriadna zábava! Odmeny sme nakoniec dostali všetci, takže sme boli naozaj spokojní. Škoda, že Deň detí máme len raz do roka!


Webicon