Mesiac úcty k starším


 

Aj tento rok sme si uctili starších obyvateľov našej obce. Pripravili sme si pre nich krátke pásmo básničiek s pesničkou a tančekom. Dúfame, že náš program všetkých zaujal a všetkým sa páčil.

Za vystúpenie sme dostali sladkú odmenu, za ktorú sa aj touto cestou chceme poďakovať. Pozdravujeme ešte raz všetkých deduškov a babičky a prajeme im ešte veľa krásnych a šťastných rôčkov!


Webicon