Mesiac úcty k starším


 

Pre seniorov sme so žiakmi z Hudobno-dramatického krúžku IMA pripravili nielen pestrý program, ale aj malé darčeky v podobe papierových čajníkov naplnených čajovými vrecúškami. Veríme, že ich naše pesničky a básničky rozveselili a čajík ich bude hriať nielen na tele, ale aj na duši a pri srdiečku. Prajeme seniorom pevné zdravie a ešte veľa radosti zo života.


Webicon