Všetky články týkajúce sa materskej školy.

 

Trieda 3 – 4 ročných detí v školskom roku 2016/17: "ŽABKY"

-

 

Trieda 5 – 6 ročných detí v školskom roku 2016/17: "DUBAČIKY"

Zverejnené v:

 

Pedagogickí zamestnanci:

Zverejnené v:

Webicon