POĎAKOVANIE


 

        ĎAKUJEME VEDENIU A ZAMESTNANCOM PÍLY IRON ART, a.s. V HONT. TESÁROCH       ZA VIANOČNÝ DAR "100,-" EURO A ZA CHUTNÉ SLADKOSTI PRE DETIČKY.

V NASTÁVAJÚCOM ROKU 2018 VÁM ŽELÁME, ZDRAVIE, ŠŤASTIE, SPOKOJNOSŤ A POHODU.

                                                      DETI A ZAMESTNANCI ZŠ s MŠ HONT.TESÁRE

POĎAKOVANIE
Váš hlas: Žiadna Priemer: 5 (1 vote)

Webicon