Zapojenie do národného projektu MRK2


 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Od septembra 2013 je naša materská škola zapojená do národného projektu MRK 2- Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupńa školskej sústavy.

Cieľom projektu je postupne meniť slovenskú školu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu- k spôsobu edukácie v bežných školách, ktorého podstatou je právo každého dieťaťa (aj rómskeho) na kvalitné vzdelanie, automatické právo každého dieťaťa navštevovať bežnú školu, vzdelávanie všetkých detí spolu.

PrílohaVeľkosť
Leták o projekte pre MŠ.pdf440.77 KB
Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)

Webicon