Zamestnanci


 

Pedagogickí zamestnanci:

Meno Funkcia
Ľubica Močárová riaditeľka MŠ
Ivana Severová Bachroňová triedna učiteľka triedy 3-4 roč. detí
Bc.Magda Straková triedna učiteľka triedy 5 -6 roč. detí


Nepedagogickí zamestnanci:

Meno Funkcia
Elena Mihoková hospodárka, ekonómka
Margaréta Paukovicová upratovačka
Peter Majdák školník, kurič


 

Zverejnené v:

Webicon