Otvorenie školského roka 2014/2015


 

Nový školský rok tradične slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. A. Spišiaková. Privítala všetkých žiakov, rodičov, pani starostku a zamestnancov OcÚ aj zamestnancov našej školy. Zvláštnu pozornosť venovala najmä novým prváčikom, ktorí sa už na školu veľmi tešia. Veríme, že sa im u nás bude páčiť a domov budú nosiť len samé jednotky. Vykročme teda spoločne do nového spoločného školského roka a nech sa nám všetkým darí pracovať čo najlepšie!


Webicon