Projekty ku Dňu vody a ku Dňu Zeme


 

Tieto dva významné dni si v našej škole každoročne pripomíname. Na vyučovaní riešime rôzne úlohy s danou tematikou, vyhľadávame informácie v knihách, časopisoch a na internete, v skupinách pripravujeme vlastný projekt a jeho prezentáciu. Nakoniec pozveme všetkých žiakov a pani učiteľky, aby sa prišli pozrieť, akí sme šikovní. Takto najlepšie zistíme nielen to, čo všetko už vieme, ale aj to, čo sa ešte musíme naučiť, na čom máme ešte popracovať, aby sme o rok boli ešte lepší.

Tento školský rok nie je výnimkou. Tretiaci a štvrtáci už majú skúsenosti s tvorbou projektov, takže to pre nich nie je nič nové a môžu sa stále zdokonaľovať. Pre prvákov a druhákov to na prvý pohľad bola ťažká úloha, no zvládli to výborne a určite sa nemajú za čo hanbiť.

Žiaci sa celý čas veľmi snažili, aby ich projekt ostatných zaujal a niečo naučil. Pri prezentácii sa ukázali aj nedostatky, ale nabudúce to bude určite lepšie. Tešíme sa na ďalší projekt!


Webicon