Školský rok 2016/2017


 

Po letných prázdninách sme sa v septembri znovu stretli v škole. Pre nepriaznivé počasie sme tento raz museli školský rok otvoriť v interiéri ZŠ. Aj napriek tomu začíname nový školský rok s úsmevom na tvári, plní elánu do ďalšej práce. Veľa úspechov želáme všetkým našim žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom ZŠ s MŠ, a zvlášť novým prváčikom.


Webicon