Ukončenie školského roka 2015/2016


 

30. júna sme sa všetci zišli na školskom dvore, aby sme slávnostne ukončili tento školský rok a rozlúčili sa s našimi štvrtákmi. Po príhovore pani riaditeľky Spišiakovej sme predniesli zopár básní, piesní a tanček. Potom už nasledovalo odovzdávanie vysvedčení ako výsledkov našej práce počas celého školského roka. Niektorí z nás boli za svoje výsledky a usilovnosť navyše odmenení pochvalou a knihou, iní toľko šťastia nemali, ale môžu to skúsiť nabudúce. Šance máme predsa všetci rovnaké.

Nakoniec sme sa rozlúčili aj s našimi štvrtákmi, ktorí už nebudú žiakmi tejto školy. Slávnostne sa podpísali do obecnej kroniky a tety z OcÚ im odovzdali aj malé darčeky na rozlúčku.

A teraz už hurá na prázdniny!


Webicon