Výchovný koncert.


 

V stredu 11. februára k nám zavítal ujo Budinský z Očovej, aby nám ukázal rôzne hudobné nástroje. Bolo to naozaj zaujímavé, pretože ujo Budinský nám na všetkých nástrojoch aj zahral. Dozvedeli sme sa, z čoho sa skladajú gajdy, ako sa správne hrá na fujare, čo je to pozauna, ale napríklad aj to, že hrať sa dá aj na obyčajnej rúre od vysávača. Všetci to doma vyskúšame!

Ujo Budinský nás aj poriadne rozosmial. Stváral všelijaké smiešne kúsky a do programu zapájal aj nás a pani učiteľky.

Nakoniec sme si dokonca aj zatancovali.Už vieme, ako sa tancuje valčík, polka a čardáš. Bolo nám všetkým veselo a len neradi sme sa vrátili späť do lavíc, aby sme pokračovali vo vyučovaní. Zvuk hudobných nástrojov nám ale znel v ušiach ešte aj nasledujúci deň. Niektoré z nich si určite budeme pamätať po celý život.

Ďakujeme ujovi Budinskému za výbornú, a zároveň poučnú, zábavu!


Webicon