Záver školského roka 2013/2014


 

27. júna sa presne o 8.00 na našom školskom dvore rozozneli tóny slovenskej hymny, čo bolo neklamným znakom toho, že tento školský rok sa pre nás definitívne končí.

So školským rokom sme sa rozlúčili, ako sa patrí. Pani riaditeľka povedala na úvod zopár slov, zhodnotila prácu žiakov i učiteľov a všetkým sa poďakovala. Potom už nasledoval krátky kultúrny program, na ktorý so záujmom čakali rodičia, škôlkari, pani starostka s tetami z OcÚ, vyučujúci aj tety kuchárky.

Kultúrny program nacvičili deti z hudobno-dramatického krúžku IMA. Program otvoril Adamko, prečítaním "Básne na rozlúčku". Dievčatá  sa predviedli havajským tancom na pieseň He Mele No Lilo, k čomu im okrem piesne hrali aj "živí" muzikanti -naši žiaci. Nasledovala scénka "O červenej čiapočke", ktorú zahrali Kristínka s Edkom a na záver sme spoločne zaspievali pieseň o začínajúcich prázdninách.

Potom už prišla chvíľa, na ktorú najviac čakali žiaci - odovzdávanie vysvedčení. Niektorí boli s vysvedčením veľmi spokojní, iní sa aj trochu mračili, ale už teraz si predsavzali, že budúci rok bude pre nich úspešnejší.

Najsnaživejší žiaci dostali za svoju celoročnú prácu od svojich pani učiteliek aj odmeny v podobe kníh alebo hračiek. Osobitne sme sa rozlúčili so štvrtákmi a pochválili sme najmä prvákov, pre ktorých bol tento školský rok naozaj výnimočný.

Nakoniec sme si už len zaželali pekné prázdniny a rozišli sme sa. Pani učiteľky s pani starostkou a ostatnými zamestnancami našej školy sa ešte na malom posedení chvíľu lúčili a potom už bol ozajstný koniec. Sme radi, že máme za sebou ďalší úspešný rok a už sa tešíme na ten ďalší. Do videnia v septembri!


Webicon