Všetky články týkajúce sa základnej školy.
 
 

     Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy.

Zverejnené v:

 

     Plán práce je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. Pedagogická dokumentácia školy je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania.

Zverejnené v:

 
Webicon