Deň Zeme


 

Tento rok sme najprv očistili našu obec od odpadkov. Ráno sme si všetci vzali plastové vrecia, rozdelili sme sa na skupiny a vybrali sme sa do dediny. Počasie nám celkom vyšlo, takže sme strávili príjemný jarný deň na čerstvom vzduchu a k tomu sme urobili kus užitočnej práce. 

Keď sme boli s prácou hotoví, vyrobili sme ku Dňu Zeme ešte krásne plagáty v rámci tvorby projektu z prírodovedy. Všetci sme sa veľmi snažili, tak veríme, že to ocení aj pani učiteľka a odmení nás veľkou jednotkou!

Zverejnené v:

Webicon