Krúžky


 


V školskom roku 2017/2018 pracujú žiaci v nasledovných záujmových útvaroch:
 

Škola hrou I. – vedúca Mgr. Terézia Mojžišová

Škola hrou II. – vedúca Mgr. Anna Spišiaková

Čitateľský krúžok - vedúca Mgr. Michaela Mráziková

Hudobno – dramatický krúžok (IMA)  - vedúca Mgr. Anna Spišiaková

Hudobno – dramatický krúžok (IMA) – hudobná zložka - vedúca Mgr. M. Mráziková         

Hudobno – dramatický krúžok (IMA) – dramatická zložka - vedúca Ľubica Hajnalová

Hudobno – dramatický krúžok (IMA) – tanečná zložka - vedúca Mgr. Terézia Mojžišová 

Zverejnené v:

Webicon