Oznamy


 

http://skolaht.edupage.org


 

Nový školský rok začneme v pondelok 3. septembra 2012 o 8.00. Tešíme sa na všetkých žiakov!


 

ING Šanca pre deti  -  Charitatívny fond LION


 

O Z N A M 

 


 

POZVÁNKA


Pozývame všetky mamičky na kultúrny program, ktorý pripravili ich detičky a naši žiaci


 

Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky a jarného slniečka.

Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 5.4. a končia 10.4., t.j. utorok.

Vyučovanie sa začína  


 

Marec - mesiac knihy

„Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť,
znamená stávať sa hlupákom.“

(Ján Amos Komenský)


 

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.


 

Na známosť sa všetkým dáva veľmi veselá a príjemná správa, dňa 17. februára 2012 t.j. v piatok o 15.00 hod. sa všetky deti a žiaci ZŠ s MŠ premenia na krásne karnevalové masky.


 

Za oknom vločka padá a zvonček cinká, zapáľte sviečku zľahka, zľahulinka, v tú chvíľu láska a šťastie blikoce a my Vám prajeme šťastné Vianoce.

 


Webicon