Exkurzia = školský výlet


 

O Z N A M 

 

Oznamujeme rodičom aj žiakom, že 25. mája 2012,  t.j. v piatok, pôjdeme na výlet. Cieľom nášho výletu bude návšteva Múzea vo Svätom Antone - pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

Potom navštívime Starý zámok v Banskej Štiavnici, kde bude Festival kumštu a zábavy, tento rok venovaný hudbe.
 

Je potrebné priniesť 1,50 € na vstup do Starého zámku  a 2 € na vstup do múzea.

Spolu je to 3,50 €.

Autobus je zdarma, sponzorstvo od Obecného úradu Hontianske Tesáre.


Webicon