Karneval


 

Na známosť sa všetkým dáva veľmi veselá a príjemná správa, dňa 17. februára 2012 t.j. v piatok o 15.00 hod. sa všetky deti a žiaci ZŠ s MŠ premenia na krásne karnevalové masky. Fašiangový sprievod začne pred ZŠ s MŠ a všetky masky sa presunú do KD, kde bude prehladka masiek, tombola a veselá diskotéka.

Tešíme sa na všetky prekrásne a žartovné maskycool devil cheeky


Webicon