Budúci prvák by mal vedieť


 
Čo všetko by mal vedieť budúci prváčik?
 • samostatne sa obliecť a obuť / aj pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky /
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať farby: žltú, červenú, zelenú, modrú, hnedú, čiernu
 • spočítať predmety do 5
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť 1 - 2 slabičné slovo po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vedieť kde je "vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo"
Ako by sa budúci prváčik mal správať:
 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minúť
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov / neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napr. cmúľanie prstov,obhrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
 • nezajakáva sa pri rozprávaní
 • nepomočuje sa

Webicon