Rady pre rodičov


 
  • Ak žije dieťa v karhaní, naučí sa odsudzovať!
  • Ak žije dieťa v nepriateľstve, naučí sa útočiť! 
  • Ak žije dieťa s hanbou, naučí sa vyhýbavosti!

  • Ale ak žije dieťa v povzbudzovaní, naučí sa sebadôvere!
  • Ak žije dieťa v tolerancii, naučí sa trpezlivosti!
  • Ak žije dieťa s pochvalou, naučí sa oceňovať!
  • Ak žije dieťa v poctivosti, naučí sa spravodlivosti! 
  • Ak žije dieťa v bezpečí, naučí sa veriť!
  • Ak žije dieťa prijímané a obklopované priateľstvom, naučí sa hľadať vo svete lásku !!!!!!!!!!

Webicon