Ročný plán práce


 

     Plán práce je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. Pedagogická dokumentácia školy je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania.

     Plán práce Základnej školy v Hontianskych Tesároch na školský rok 2010/2011 si môžete v plnom znení prečítať v prílohe.

Zverejnené v:

Webicon