Deň Zeme


 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.

V našej škole sa tiež snažíme viesť žiakov k ochrane životného prostredia a k uvedomelému vzťahu k nášmu okoliu a k prírode. Preto sa v  tento významný deň venujeme prevažne enviromentálnym témam a aktivitám.

Najprv sme v skupinách vyrobili niekoľko plagátov na témy ako - znečisťovanie životného prostredia, ako chrániť životné prostredie, triedenie odpadu, a podobne. Po vyhodnotení prác a malej diskusii sme sa vybrali do uličiek našej obce, aby sme ich vyčistili od všetkých odpadkov. Takto sme aspoň malou mierou prispeli k ochrane našej prírody a oslávili Deň Zeme.


Webicon