Divadelný štvrtok


 

Vo štvrtok 28.6. nás navštívilo Divadielko Včielka a veselý ujo s Gašparkom nám zahrali rozprávku O rybárovi a morskej víle. Naši žiaci si mohli odniesť ponaučenie, že lakomosť a chamtivosť sa v živote nevypláca.

Potom nám naši druháci zahrali rozprávku O stratenej princeznej a trpaslíkoch. Trpaslíci využili moderné prostriedky ako encyklopédiu, inzerát a internet, aby mohli nájsť princeznej cestu domov. Nakoniec si ju odviedol krásny princ do svojho kráľovstva.

Obidve divadielka sme odmenili potleskom. Bábky - marionety a aj našich začínajúcich hercov - druhákov.

cheeky


Webicon