KARNEVAL


 

surprise  A bol tu vytúžený piatok 25.2.2011... O 15.30 hodine sa všetky deti, všetci žiaci, ba aj pani učiteľky premenili na iné postavičky, princezné, žabky, stonožky, rozprávkové postavy, čertov, pirátov a vybrali sa v sprievode cez dedinu do kultúrneho domu. Cestou si veselo pískali, bubnovali a spievali známu pieseň Fašiangy, turíce,......

Karneval začal krátkym programom detí z MŠ. Pekne zaspievali a zatancovali. Žiačky špeciálnej triedy sa predstavili s tančekom na pieseň Ja som malá stonožka.... Potom nasledoval tanečný sprievod po sále, kde sa masky predstavili a zatancovali, Počas zábavy si mohli zakúpiť tombolové lístky v hodnote 10 centov a získať rôzne pekné ceny.

Všetky masky boli odmenené sladkosťami od Obecného úradu v Hontianskych Tesároch a štyri najzaujímavejšie masky získali špeciálnu odmenu od poroty.

Nálada bola výborná, všetky masky sa zabávali a tancovali. Občerstviť sa mohli teplým čajom a sladkými fašiangovými šiškami.smileyangrycool


Webicon