Slávnostné ukončenie školského roka 2011/2012


 

A opäť prišiel  vytúžený posledný školský deň a začiatok letných prázdnin. Stretli sme sa na školskom dvore, aby sme odmenili našich žiakov za ich polročnú, aj celoročnú prácu. O našich úspechoch sa dozvedeli aj rodičia, pracovníci obecného úradu, naši škôlkári a pracovníci základnej aj materskej školy.

S hrdosťou pani riaditeľka odovzdala riaditeľské pochvaly, ale so smútkom aj riaditeľské pokarhanie. Triedne pani učiteľky odovzdali pochvaly, diplomy, no aj napomenutia a znížené známky zo správania. Výborní žiaci si zaslúžili aj knižné odmeny.

Rozlúčili sme sa aj s našimi zamestnancami: pani kuchárkou Janou Martinovicovou a pánom školníkom Štefanom Foltánom, pani učiteľkou Erikou Lukáčovou, ktorým sme poďakovali za dobre odvedenú prácu a popriali na nových pracoviskách veľa úspechov.

Žiačka 4.ročníka Simona Bartošová sa zúčastnila  matematickej súťaže Genius Logicus, kde získala certifikát.

Do pamätnej knihy OÚ sa podpísali naši štvrtáci a štvrtáci špeciálnej triedy, ktorí vo vzdelávaní pokračujú v iných základných školách.

 

Sú to: Balážová Sandra, Bartošová Simona, Didiová Monika, Miklóš Martin,

Miklóšová Nadežda, Somsiová Diana

Kováč Ján, Kováč Maroš, Somsi Dávid

Všetkým prajeme príjemné letné prázdniny a úspešný začiatok nového škoslkého roka 2012/2013.

winksurprisefrown


Webicon