Úcta k starším


 

Žiaci druhého a štvrhého ročníka spolu s deťmi z materskej školy pripravili pekný program a vystúpili v kultúrnom dome. Básne a piesne boli venované našim starším občanom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vytúpenie bolo 5. novembra 2009 spojené s posedením členov Klubu dôchodcov v Hontianskych Tesároch. Žiakov ZŠ pripravila p. učiteľka Dáša Várdayová a detičky z MŠ p. učiteľka Viera Suchárová. Vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom.

Žiaci, ktorí navštevujú folklórny krúžok a p. učiteľka Erika Lukáčová pripravili pásmo basní, piesní a
v pondelok 9.novembra 2009 navštívili starších občanov v Hont. Tesároch a vo Dvorníkoch. Staré mamy, staré tety boli milo prekvapené a veľmi sa potešili, že sa na ne nezabudlo. Bol im odovzdaný kvietok od Obecného úradu Hont. Tesáre a malý papierový darček. V utorok 10. novembra 2009 v spolupráci s Obecným úradom boli žiačky odvezené obecným autom do Báčoviec, Šipíc a na Pírovské, kde odovzdali kytičku básní i piesní, kvietok a darček. Aj takto sme chceli potešiť našich starších občanov a žiakov viesť k úcte, ohľaduplnosti a láske voči všetkých ľuďom.


Webicon