Vianočná besiedka


 

Dňa 9.decembra 2009 sme mali v škole vianočnú besiedku, kde si žiaci zaspievali piesne o zime, o Mikulášovi, o Vianociach. Žiaci ŠK nám zahrali scénku o snehových vločkách, žiačky prvého, druhého a tretieho ročníka nám zatancovali moderný tanček a žiaci špeciálnych tried nám zaspievali vianočné koledy. Pani učiteľka Mráziková celý program obohatila hrou na gitare. Na záver sme si vyhodnotili šikovnosť našich žiakov a odmenili balíčkami, ktoré nám doniesol Mikuláš. Žiaci Šk mali popoludní diskotéku.


Webicon