Školské akcie


 

V stredu 23.mája nás opäť navštívila pani Gemerská so svojim Gašparkom a jeho novou kamarátkou Šašuľkou.


 

Naša ZŠ a všetky naše triedy sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila Algida - Twister. Pravidlá súťaže si môžete pozrieť na stránke www.algida-twister.sk /skoly.


 

Vážme si svoj život, ale aj našu Zem. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.


 

Evanjelický cirkevný zbor a. v. Hontianske Tesáre-Dvorníky a Rímskokatolícka cirkev farnosť Terany poriadal Ekumenický svetový deň modlitieb v nedeľu 18. marca 2012 o 16.30 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Hontianskych Tesároch.


 

Marec, mesiac knihy, nás opäť pozval do miestnej knižnice. Dňa 29. marca nás čakala pani knihovníčka a oboznámila nás s činnosťou a významom knižnice. Prečítala nám ukážky rozprávok a my sme hádali ich názvy a hlavné postavy.


 

Svetový Deň vody sme si pripomenuli aj na našej škole. Dňa 22. marca sme mali pripravené rôzne aktivity a činnosti o vode a s vodou.


 

Naši šikovní žiaci špeciálnej triedy nás veľmi milo prekvapili. Pripravili si krásne a veselé bábkové divadielko. Prvé bolo o Červenej Čiapočke a druhé o Troch prasiatkach. Mali pripravené pekné kulisy a s bábkami im to išlo naozaj perfektne.


 

Školské kolo recitačnej súťaže prebehlo 19. marca 2012. V prednese prózy sa nám predstavili štyria žiaci a poéziu nám zarecitovali dve žiačky.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

Próza:

I.miesto  :  Simona Bartošová - 4. ročník


 

Vo štvrtok 23.februára 2012 nám tretiaci a štvrtáci pripravili bábkové divadielko. Každá skupinka si sama vymyslela príbeh, kulisy a zahrali pekné predstavenie. Presdvedčte sa a pozrite si aj galériu obrázkov. Za odvahu a snahu sme ich odmenili  veľkým potleskom.


 

Naša ZŠ s MŠ sa zapojila do súťaže s názvom "Zbierame baterky". Súťaž umožňuje bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory s ohľadom na životné prostredie.


Webicon