Školské akcie


 

Aby boli fašiangové časy veselé, pripravili sme pre našich dôchodcov krátky fašiangový program. Dňa 2.


 

Dňa 8. februára 2012 prebiehal na našej škole zápis do prvého ročníka. Uskutočnil sa v priestoroch špeciálnej triedy, nakoľko sme chceli rodičom aj budúcim dvom prváčkam ukázať prácu s interaktívnou tabuľou.


 

Divadelné predstavenie - Ezopove bájky


 

 Aspoň trošku sme sa mohli vyšantiť na snehu a žiaci špeciálnej triedy nám postavili pekného snehuliaka. Veríme, že ešte sneh napadne a my sa budeme môcť aj posánkovať.


 

Vianočná besiedka sa niesla v duchu ľudových zvykov a tradícii na motívy filmu Vianočné oblátky. Trieda bola krásne vyzdobená a 22.12. vo štvrtok o 10. 30 hod.


 

V pondelok 19. decembra 2011 sme sa  rozdelili do skupiniek, koledami a vinšami sme pozdravili našich občanov a obdarovali ich vianočnými oblátkami. V domoch nás srdečne privítali, odmenili sladkosťami a finačne prispeli do vianočnej pokladničky.


 

V utorok 13. decembra nás v kultúrnom dome čakalo divadielko, ktoré pre nás zabezpečil obecný úrad. Príbeh bol o obuvníkovi Jakubovi, ktorému sa cez Vianoce otvorilo srdiečko.


 

Dňa 8. decembra nás navštívilo Putovné filmové a bábkové divadlo DÚHA z Nových Zámkov.


 

V piatok 25. novembra 2011 poobede v kultúrnom dome všetko voňalo škoricou a vianočnými oblátkami. Boli tam vianočné trhy. Žiaci vyrobili pekné papierové darčekové taštičky, látkové tašky ozdobili vianočnými motívmi fixami na textil, vyrobili vianočné pozdravy.


 

Vitaj v súťaži v maľovaní Galileo!

Vitaj v súťaži v maľovaní Galileo – ak sa ti pošťastí, bude po tebe pomenovaný satelit programu Galileo a poletí do vesmíru!


Webicon