Školské akcie


 

Dňa 10.marca 2011 prebiehalo na našej škole školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Pani riaditeľka všetkých srdečne privítala a popriala príjemný umelecký zážitok.


 

surprise  A bol tu vytúžený piatok 25.2.2011... O 15.30 hodine sa všetky deti, všetci žiaci, ba aj pani učiteľky premenili na iné postavičky, princezné, žabky, stonožky, rozprávkové


 

   devil  V stredu 23.2. 2011 o 17.00 hod.


 

Návšteva predškolákov v škole


 

devil Dňa 10. 12. 2010 v piatok sme sa všetci tešili na príchod Mikuláša, aby sme mu zaspievali, zarecitovali, zatancovali a zarepovali.


 

Dňa 22.10. 2010 sme boli v kultúrnom dome pozdraviť naších starších občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiačky  3. a 4. ročníka mali pripravené pásmo básní a piesní, s ktorým vystúpili na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov v Hontianskych Tesároch. Vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom.


 

Slniečko krásne svietilo a nás hrialo pri srdiečku, že je tu 5. ročník kulinárskej súťaže vo varení gulášu Gulášmajster 2010. Deti sa na tento deň veľmi tešili, lebo si zaspievali hymnu spolu s pani učiteľkou Mrázikovou, ktorá je autorkou textu aj hudby.


 

smiley2.septembra 2010 sa opäť otvorila brána našej školy a  nový školský rok sme  začali na školskom dvore. Pani riaditeľka privítala v prvom rade všetkých žiakov, oddýchnutých po letných prázdninách, hlavne našich nových žiakov - prváčikov, ktorí dostali tašku  prekvapenia.


 

Veľkonočným vinšom sme pozdravili všetkých občanov obce Hontianske Tesáre a Dvorníky prostredníctvom miestneho rozhlasu. Žiačky našej školy zaspievali veselé ľudové piesne a popriali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.


 

Dňa 31.marca 2010 sme boli na návšteve v miestnej knižnici. Pani knihovníčka nás privítala, oboznámila s prácou v knižnici, poučila o tom, ako máme zaobchádzať s knihami, prečítala zaujímavosti o vtákoch, pretože 1.apríl je  Deň vtákov. Žiaci mali možnosť poprezerať si detskú časť knižnice, podľa záujmu sa do knižnice zaregistrovať. Za pozornosť a aktivitu dostali sladkú odmenu.


Webicon