Školské akcie


 

Beseda so spisovateľom


 

V piatok 12. februára 2010  o 10.00 sa naši žiaci premenili na rozprávkové bytosti.Stali sa z nich princezné, čarodejnice, cigánky, strašidielka, piráti, pavúči muži, čerti a iné rôzne zvieratká. Karneval otvorila pani riaditeľka a privítala pána starostu, pani učiteľky a detičky z mateskej školy. Všetky masky sa nám pekne predstavili a urobili karnevalovú prehliadku.


 

Dňa 9.decembra 2009 sme mali v škole vianočnú besiedku, kde si žiaci zaspievali piesne o zime, o Mikulášovi, o Vianociach. Žiaci ŠK nám zahrali scénku o snehových vločkách, žiačky prvého, druhého a tretieho ročníka nám zatancovali moderný tanček a žiaci špeciálnych tried nám zaspievali vianočné koledy. Pani učiteľka Mráziková celý program obohatila hrou na gitare.


 

Žiaci druhého a štvrhého ročníka spolu s deťmi z materskej školy pripravili pekný program a vystúpili v kultúrnom dome. Básne a piesne boli venované našim starším občanom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Vytúpenie bolo 5. novembra 2009 spojené s posedením členov Klubu dôchodcov v Hontianskych Tesároch. Žiakov ZŠ pripravila p.


Webicon