Popoludnie v obecnej knižnici


 

smiley   1. apríla 2011 popoludní sme sa stretli v knižnici a pani knihovníčka nám prečítala rozprávku od spisovateľa H. CH. Andersena " Cisárove nové šaty". Deti pozorne počúvali a vedeli zreprodukovať obsah rozprávky. Potom nás pani knihovníčka oboznámila s podmienkami, ktoré musia čitatelia splniť ak sa chcú na budúci rok zúčastniť rozprávkovej noci " Noc s Andersenom". Potom sme sa popodpisovali na kvetináč, do ktorého sa zasadí rozprávkový strom. Za odmenu a pozornosť boli žiaci odmenení sladkosťou. Za spoluprácu sme darovali do knižnice pekné obrázky rôznych rozprávkových postáv ako princezná, žabka, šašo,.... Už teraz sa tešíme na návrat do knižnice.


Webicon